ЗАПИСВАНИЯТА ПРИКЛЮЧИХА

ГРАДА

БЕЗПЛАТНИ ТРЕНИРОВКИ

МЕСЕЦА

ЗАПИСВАНИЯТА ПРИКЛЮЧИХА

Описание на програмата

„Безплатни тренировки“ е за деца 2-4 клас. Момичета и момчета.

Повечето програми за развитие на футбола са насочени към подрастващи и по-големи деца. Те са с ограничен ефект, тъй като по големите деца са придобили основни двигателни и социални умения. „Безплатни тренировки“ е насочена към тези деца, които все още не са изградили тези умения и не са запознати с удоволствието от играта и по конкретно футболната игра. Ако децата придобият тези умения в най-ранна възраст, то те ще продължат да ги използват през целия си живот и ще се справят по-добре с проблемите в юношеска и зряла възраст. Децата, които могат да се справят по-добре с ежедневните разочарования и трудности ще бъдат по-щастливи и по добре справящи се индивиди.

Съдържание на програмата.

„Безплатни тренировки“ се състои от 16 в 6 теми. Всяка тренировка ще е с продължителност 60 мин., а цялата програма ще продължи 2 месеца.

Програмата насърчава спорта, дисциплината и здравословният начин на живот.

„Безплатни тренировки“ е разработена за всички деца от тази възрастова група. Не е фокусирна върху конкретна група със специфични умения. Допринася за емоционалното и социално развитие, любовта към спорта и играта.

Всяка звезда се ражда от малка искра

Политика за защита на лични данни